Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
256/QĐ-UBND 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường Mầm non và Trạm y tế phường UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
704/TTr-UBND 11/11/2021 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “ KDC văn hóa” năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
723/TB-UBND 11/11/2021 THÔNG BÁO Về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 Astrazeneca trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 (ngày 10/9/2021) và các đối tượng tiêm chưa tiêm UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về;
736/UBND-TB 09/11/2021 THÔNG BÁO Điều chỉnh , bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
256/QĐ-UBND 27/10/2021 THÔNG BÁO Điều chỉnh , bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về;
256/QĐ-UBND 27/10/2021 THÔNG BÁO Điều chỉnh , bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về;
694/TB-UBND 22/10/2021 THÔNG BÁO Về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 verocell do sinopharm sản xuất mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 (ngày 24/10/2021) UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
679/TB-UBND 18/10/2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tiêm phòng vắc xin COVID-19 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
649/TB-UBND 13/10/2021 THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đồng Lạc UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
639/KH-BCĐ 08/10/2021 KẾ HOẠCH V/v thẩm định, công nhận danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa” năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
640/KH-UBND 08/10/2021 KẾ HOẠCH Bầu cử Trưởng KDC nhiệm kỳ 2021-2023 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
249/QĐ-UBND 08/10/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” phường Đồng Lạc năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
636/BC-HĐNVQS 07/10/2021 BÁO CÁO Kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 Phương hướng tuyển quân năm 2022 UBND PHƯỜNG ĐÔNG LẠC Tải file Tải về
637/KH-HĐNVQS 07/10/2021 KẾ HOẠCH Phân công thành viên Hội đồng NVQS sự phường phụ trách và đôn đốc các khu dân cư thực hiện công tác chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 UBND PHƯỜNG ĐÔNG LẠC Tải file Tải về
638/KH-HĐNVQS 07/10/2021 KẾ HOẠCH Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ngày sơ tuyển sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
626/KH-UBND 30/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phường Đồng Lạc giai đoạn 2021-2025 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
595/BC-UBND 17/09/2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về;Tải về;
596/KH-UBND 17/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tết Trung thu năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
597/CV-UBND 17/09/2021 Về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường Đồng Lạc năm 2021 UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
599/TB-UBND 17/09/2021 THÔNG BÁO V/v thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mớ UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC Tải file Tải về
123456
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2191
Trước & đúng hạn: 2191
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐỒNG LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Đồng Lạc-Chí Linh- Hải Dương

Điện thoại: 0969331965

Email: nguyenvanthuan1965.ubnd@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 12,918