Đảng ủy xã
Đảng bộ phường Đồng Lạc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Trong hai ngày 11 và 12/3/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Đồng Lạc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Về dự Đại hội:

      -Đại biểu tỉnh có đ/c Nguyễn Hữu Thông- phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

      -Đại biểu thành phố có:

        + Đ/c Hoàng Quốc Thưởng- Tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Hải Dương, Bí thư thành ủy Chí Linh.

        +Đ/c Nguyễn Văn Hồng- phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chí Linh

        +Đ/c Nguyễn Đức Hóa- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh.

        +Các đ/c ủy viên BTV, Thường trực  HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, lãnh đạo ban xây dựng Đảng, văn phòng thành ủy, các đ/c thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ Đại hội điểm cấp cơ sở.

      -Các đ/c Bí thư, phó Bí thư TT Đảng ủy các xã, phường; các đ/c lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường.

      -Các đ/c nguyên là Bí thư, phó Bí thư, ủy viên BTV Đảng ủy; các đ/c nguyên là Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND-UBND phường qua các thời kỳ.

- Cùng 156 đại biểu đại diện cho 355 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Các vị đại biểu về dự có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Đồng Lạc lần XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

                               Ảnh: Đại hội Đảng bộ phường Đồng Lạc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Trọng Thằng thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc ngày làm việc thứ hai Đại hội Đảng bộ phường lần XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Các cháu thiếu nhi dâng lên Đại hội những bông hoa tươi thắm và những lời ca, tiếng hát chúc mừng Đại hội.

Các vị đại biểu về dự Đại hội đã được nghe đ/c Vũ Đình Bẩy, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ phường Đồng Lạc khóa XXIV, và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ khóa XXV,nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội khẳng định 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Chí Linh, Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV đã đề ra, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được đảm bảo và giữ vững, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong phường ngày càng phấn khởi, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới của đất nước và của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ này, Đại hội xác định: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách. Tổ chức tốt công tác quản lý đất đai, TTXD, trật tự văn minh đô thị; đầu tư xây dựng hạ tầng; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Nâng cao chất lư­ợng giáo dục, văn hóa, TDTT, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền ph­ường; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ph­ường, tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy dân chủ, không ngừng củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Tiếp theo thay mặt đoàn chủ tịch đ/c Vũ Đức Quang thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Tiếp theo thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu đ/c Hoàng Văn Phương- trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội các Đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đã có 6 ý kiến trình bày trước Đại hội, các ý kiến của đại biểu tham luận tại Đại hội đã làm rõ hơn các bản báo cáo và thể hiện rõ tinh thần xây dựng đảng, thẳng thắn, có tính đấu tranh, thể hiện trí tuệ tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội.. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Hoàng Quốc Thưởng- Tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Hải Dương, Bí thư thành ủy Chí Linh đã chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà cả hệ thống chính trị phường Đồng Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Phường cần tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, duy trì tốt các mặt công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tình thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phấn đấu xây dựng Phường Đồng Lạc trở thành phường kiểu mẫu về văn minh đô thị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, thay mặt Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Lạc lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đồng thời xin hứa trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng  bộ nhiệm kỳ mới sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đã xác định.

Ảnh: BCH khóa XXV- Đại hội Đảng bộ phường Đồng Lạc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
   
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, lấy phiếu tín nhiệm bầu bí thư Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 . Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ khóa XXV đã họp và bầu ban thường vụ gồm 5 đồng chí; Và  hội nghị BCH bầu bí thư và phó bí thư. Kết quả BCH bầu đ/c Nguyễn Trọng Thắng giữ chức Bí thư Đảng bộ phường Đồng Lạc khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu đ/c Vũ Đức Quang giữ chức Phó Bí thư TT Đảng bộ, đồng chí Vũ Đình Bẩy giữ chức phó Bí thư đảng bộ- Chủ tịch UBND phường.

Đại hội tiếp tục  bầu đại biểu chính thức và 01đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đoàn chủ tịch Đ/c Nguyễn Văn Thuận thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt đoàn thư ký, đ/c Nguyễn Thị Thoa  thông qua dự thảo nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đoàn chủ tịch Đ/c Nguyễn Trọng Thắng – Bí thư Đảng ủy khóa XXV, nhiệm kỳ  2020-2025 phát biểu và bế mạc Đại hội: Đảng bộ phường Đồng Lạc trong nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa và phát huy những kết quả thành tích và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước ; cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, các ban ngành đoàn thể, trường học và nhân dân trong phường với tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra, đưa phường Đồng Lạc từng bước đi lên vững chắc và toàn diện.

Thực hiện chương trình Ban văn hóa -TT

 

 


 
Các bài liên quan
Đảng bộ phường Đồng Lạc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (04/03/2020)
Đảng ủy phường Đồng Lạc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9,7/11/2019 và hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019 (14/01/2020)
Đảng bộ phường Đồng L ạc- đơn vị đi đầu trong thực hiện chỉ thị 05, gắn với công tác xây dựng Đảng (08/11/2019)
Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 (08/11/2019)
Tổng kết 05 năm Đồng Lạc xây dựng Nông thôn mới (29/09/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay92 
 Hôm qua43
 Tuần này402 
 Tất cả163577 
IP: 3.219.167.194