Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
92.3%
Số hồ sơ xử lý: 60
Trước & đúng hạn: 60
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐỒNG LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Đồng Lạc-Chí Linh- Hải Dương

Điện thoại: 0969331965

Email: nguyenvanthuan1965.ubnd@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 13,365