CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân phường ban hành Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn phường Đồng Lạc
08/09/2021 02:18:25

Căn cứ Quyết định 657/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Chí Linh. UBND phường xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn phường
Nội dung kế hoạch chi tiết xem tại đây: /uploads/184 KH KSTTHC 2021.pdf 
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2191
Trước & đúng hạn: 2191
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐỒNG LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Đồng Lạc-Chí Linh- Hải Dương

Điện thoại: 0969331965

Email: nguyenvanthuan1965.ubnd@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 12,920