THÔNG BÁO
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC TUẦN 39 TỪ 27/9 ĐẾN 01/10/2021
29/09/2021 08:34:23

Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

Ngày 27/9

Vũ Đình Bẩy

Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Thứ 3

Ngày 28/9

 

Vũ Đình Bẩy

Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Thứ 4

Ngày 29/9

 

Vũ Đình Bẩy

Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Thứ 5

Ngày 30/9

Vũ Đình Bẩy

Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Thứ 6

Ngày 01/10

 

Vũ Đình Bẩy

Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2191
Trước & đúng hạn: 2191
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐỒNG LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Đồng Lạc-Chí Linh- Hải Dương

Điện thoại: 0969331965

Email: nguyenvanthuan1965.ubnd@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 12,920