TIN TỔNG HỢP KHÁC
Nông dân phường Đồng Lạc thu hoạch vụ mùa năm 2021
12/10/2021 12:00:00

Trong những ngày đầu tháng 10 năm 2021, trên các cánh đồng phường Đồng Lạc người dân đã tiến hành thu hoạch vụ mùa.

Trong những ngày đầu tháng 10 năm 2021, trên các cánh đồng phường Đồng Lạc người dân đã tiến hành thu hoạch vụ mùa.

 Vụ mùa năm 2021, thời tiết có nắng, mưa xen kẽ rất thận lợi cho sản xuất Nông nghiệp. Nông dân tích cực làm đất nhanh và gieo cấy tập trung từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021, gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất và tích cực chăm bón sớm lên lúa nhanh bén rễ hồi xanh đẻ nhánh tập trung đảm bảo số rảnh hữu hiệu. Nhìn chung thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

Ngay từ đầu vụ, HTX DV Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, triển khai tới các cấp, các ngành, tuyên truyền vận động các hộ nông dân tổ chức thực hiện. Đặc biệt HTX DV Nông nghiệp đã lựa chọn được cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hàng vụ đều có kế hoạch tu bổ lạo vét kênh mương tưới, tiêu đảm bảo chất lượng, các trạm bơm, đường điện bơm nước được bảo dưỡng, tu sửa thường xuyên. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được tăng cường tuyên truyền đầy đủ. Chỉ đạo tốt công tác chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, đưa các giống lúa có năng xuất, chất lượng cao vào đồng ruộng góp phần thắng lợi vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế và chính trị của địa phương.

 Ảnh: diện tích lúa mùa KDC Trụ Hạ-Phường Đồng Lạc đầu tháng 10/2021

Kết quả cụ thể:

          Tổng diện tích gieo trồng là 386,26 ha. Trong đó.

          + Diện tích mầu cồn trụ, bãi giừa      = 115 ha.

          - Diện tích trong đồng                       = 271,26 ha, trong đó.

          + Diện tích cấy lúa                                      = 259,53ha = 95,7% tổng diện tích

          + Diện tích trồng rau mầu, cỏ           = 11,73 ha = 4,3% tổng diện tích

          + Trong đó Mùa sớm                        = 81,38 ha = 30% tổng diện tích

+ Mùa trung                                                = 189,88ha = 70% tổng diện tích

Vụ mùa năm nay người dân trên địa bàn phường đã gieo cấy tập trung vào một số giống lúa: Khan dân18, Lúa CLC; BC 15, Nếp, TBR225, VNR20, Đài thơm.

Cho năng xuất đạt từ 54.7 tạ /ha đến 65,3 tạ/ha

Cho đến nay, cơ bản diện tích lúa mùa đã được người dân thu gần hết diện tích. Thời tiết nắng hanh thuận lợi cho người dân phơi thóc sau thu hoạch.

Có thể nói vụ mùa năm 2021 là vụ mùa bội thu đó là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy, UBND, hợp tác xã DVNN phường đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, các loại giống mới cho chất lượng tốt, năng xuất cao vào sản xuất mùa vụ và sự nhất trí đồng lòng của nhân dân đưa đến một vụ mùa với nhiều thành quả.

Thực hiện: Ban Văn hóa-TT phường Đồng Lạc

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2191
Trước & đúng hạn: 2191
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐỒNG LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Đồng Lạc-Chí Linh- Hải Dương

Điện thoại: 0969331965

Email: nguyenvanthuan1965.ubnd@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 12,920